Årbog 2000

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere rektor for Ballerup Gymnasium og medredaktør af Gymnasieskolen Anders Østergaard – i samtale med Børge Riis Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen i februar 2000

Ungdomsliv som disputats
Af Thyge Winther-Jensen og Vagn Skovgaard-Petersen

Rødding – Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder
Af Jacob Appel

Det Sthyr’ske cirkulære af 6. april 1900

Skoleloven 1899 og det Sthyr’ske cirkulære 6. april 1900
Af Lejf Degnbol

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1999

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Fhv. folketingsmand og højskoleforstander Poul Dam – i samtale med Lejf Degnbol og Vagn Skovgaard-Petersen, juli 1999

Barnets århundrede – i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole d. 30. august 1999
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Studenterhuens historie
Af Børge Riis Larsen og Christian Glenstrup

Nordmændenes Professor Higgins
Af Arne Juul

Landsbyskolen, der overlevede – på Vesterbro
Af Lars Bjørner

Skoleforsøg. Om vejen til Københavns forsøgsskole på Emdrupborg
Af Wilhelm Marckmann

Samfundsfag i læreruddannelsen
Af Andreas Frehr

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1998

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Vort ministerium fylder 150 år
Af Margrethe Vestager

Tidligere direktør i undervisningsministeriets gymnasieafdeling Uffe Gravers Pedersen – i samtale med Børge Riis Larsen og Vagn Skovgaard-Pedersen i juli 1998

Inspektion og pensum – “Lærdoms Lystgaard”
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Undervisningsminister Nina Bang
Af Karsten Faurholt

Den delte enhedsskole. Hjælpeklasserne – en kontroversiel sag i København 1900-1915
Af Janus W. Christiansen, Mikkel S. Thomsen, Jacob Walter

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole
Af Kim Beck Danielsen

Grundtvig-Biblioteket i Vartov – en bogsamling mellem tradition og fornyelse
Af Kim Arne Pedersen

Om undervisning i komparativ pædagogik
Af Lis Hemmingsen

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1997

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere undervisningsdirektør K.E. Larsen – i samtale med Ove Korsgaard

Den gode vilje. Træk af pædagogikums historie i den danske gymnasieskole
Af Jacob Appel

Hjørring Gymnasiums studenter fra 1910 til 1958. Hvor kom de fra – hvad blev de til?
Af Hans Priemé

Mads Olsen – en Grundtvigsk lærer i Sædder
Af Keld Grinder-Hansen

Idræt og timetal
Af Lejf Degnbol

Demokratiets skolekonsulent. Valget af de første amtsskolekonsulenter i 1935
Af Else Karlshøj

Vreden besunget. Christian Wilster (1797-1840)
Af Søren Sørensen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1996

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Rektor Tom Plough Olsen – i samtale med Jørgen Egedal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen

De danske mindretalsskoler i Sydslesvig
Af Anni Bøgh Hattesen

Arkivet på Statens Pædagogiske Forsøgscenter
Af Jørgen Egedal Poulsen

Borgerskoleeksamen
Af Tage Kampmann

Lærerhøjskolen under 2. verdenskrig
Af Erik Jensen

Sønderjysk Studenterforening
Af Hans Priemé

Folkeskolen efter 1958
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1994

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Anne Marie Nørvig og forsøgsskolen. Samtale med Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen – og en tilføjelse af Ejvind Jensen

Rødding Højskole i Lunds tid – et kulturbillede
Af Mette Havsteen-Mikkelsen

Om Danemarks Kvide der lød en Sang. Skønlitterære tekstgengangere i folkeskolens læsebøger 1835-1899
Af Karen Vilhelmsen

“Når Altet gribes i det Nære.” Johs. V. Jensen, skolen og barnet
Af Erik Jensen

Åben-plan skoler – fortid og fremtid
Af Ebbe Kromann-Andersen

Fra bondedreng til landsbylærer – et levnedsløb belyst gennem dokumenter
Af Rudolf Lave

De tusind skolers land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i den 20. århundrede
Af Ole Rasmussen

Udviklingstendenser inden for erhvervsfaglige grunduddannelser
Af Peter Grünbaum

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1993

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Bertel Haarder – undervisningsminister 1982-1993 – i samtale med Poul Dam og Vagn Skovgaard-Petersen

Skriften på væggen – samtale med Poul Gernes og Georg Jansen

Et halvt århundrede med undervisningsmidler
Af Torben Gregersen

I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden
Af Ove Pedersen

Det skiftende skoleår. Regler om skoleårets begyndelse
Af Lejf Degnbol

Den danske skole i Lund – et 50 års jubilæum
Af H.C. Helt

Inger Merete Nordentofts skoleforsøg på Katrinedalsskolen 1950-1958
Af Niels Rosendal Jensen

Dimissionstaler – en kilde til dannelsenshistorien. Georg Bruun: Det moderne Gymnasium (1909). Erik Lund: Studenter og realister af 1969.

Gymnasiets jubilæumsbøger – en del af skolehistoriens underskov
Af Harry Haue

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1992

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Stinus 90 år

Politikeren bag programmerne – samtale med fhv. kulturminister Ole Vig Jensen (f. 1936)
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Johann Amos Comenius (1592-1670) – og hans forbindelse med Danmark-Norge. En skitse
Af Thyge Winther-Jensen

Varselsmænd skal kunne læse og skrive
Af Anna Thestrup

Om sangbogen”Danmark” og Carl Nielsen som skolesangbogsredaktør. Studier i en dansk skolesangbog 1923 og 1924
Af Henning Bro Rasmussen

Fremtidens gymnasium – set fra 1960
Af Knud Holch Andersen

Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1991

Udkom også som festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen: “Skole dannelse samfund”

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Med C.D.F. Reventlow på “le grand tour” 1769-70
Af Claus Bjørn

Flere end Askov – højskoler i Ribe amt
Af Verner Bruhn

“Et Glimt af Paradisets Kyst”. Iagttagelser vedrørende Ingemanns skoletid 1800-1806
Af K.E. Bugge

Højskolernes dannelsesidealer i 1870erne – illustreret gennem sangbøgerne
Af Poul Dam

Rig/fattig og dreng/pige i børnenes skole. Træk af delingens historie i skolen
Af Lejf Degnbol

Veje til voksenlivet. Overvejelser vedrørende den konfirmerede ungdoms historie
Af Søren Ehlers

På jagt i en billedskat
Af Christian Glenstrup

Sækulariseringstendenser i islandsk almuedannelse i slutningen af 1800-tallet
Af Loftur Guttormsson

Afskeden med P. Munchs verdenshistorie. Udviklingen af et nyt dannelsesbegreb i gymnasiets historieundervisning 1958-75
Af Harry Haue

Filosofikum: Dansk dannelse mellem Madvig og Marx
Af Kristian Hvidt

Planer og virkeliggørelse – om oprettelse af en borgerskole i Køge 1808
Af Grethe Ilsøe

“Läser själva orden. Läser i book.” Barnens läsning i Bygdeå 1640 med några vidare utblickar
Af Egil Johansson

Hans Olrik – historiker og skolemand
Af Harald Jørgensen

Seminariets betydning for lokalsamfundet – hístorisk og aktuelt belyst
Af Tage Kampmann

Viden, fag og dannelse – nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn
Af Ingrid Markussen

Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt
Af Ingrid Nilsson og Håkan Andersson

Matematik og dannelse – spotlys på 1878
Af Gunhild Nissen

Soria Moria Slot, og vejen der hen til
Af Ellen Nørgaard

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22. Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling
Af Erik Nørr

Uddannelse – døtre og svigerdøtre. Nogle overvejelse over social stabilitet
Af Knud Prange

“De kom, så og lærte”. Fire danske pædagoger på besøg i USA før 1900
Af Hans Priemé

Skole og mindretal
Af Lorenz Rerup

Non scholae sed vitae. – en programerklæring for latinundervisningen ved Sorø Akademi
Af Karen Skovgaard-Petersen

Historiens plass i pedagogikkstudiet ved universitetet i Oslo
Af Knud Tveit

Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion
Af Christian Glenstrup