Årbog 2020

Lærerkulturer og læreruddannelse

54. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Read More

Årbog 2019

Fra få til mange
– det 20 århundredes uddannelseseksplosion

53. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Read More

Årbog 2018

Læremidler – om materialitet og ord i produktion og praksis

52. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Read More

Årbog 2017

51. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

– artiklerne i årbogen er nu tilgængelige som pdf.

Read More

Årbog 2016

Uddannelseshistorie 50 år

50. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Read More

Årbog 2015

Det moderne universitet. Kampe, brud og de lange linjer

49. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

Forskningsuniversitets gennembrud: Københavns Universitet med særlig henblik på Det Filosofiske Fakultet i slutningen af det 19. århundrede
Af Pelle Oliver Larsen

I de praktiske videnskabers række
Af Laila Zwisler og Annette Buhl Sørensen

Træk af universitetets idéhistorie i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede
Af Svend Larsen

Inge Lehmann: Studietid og tidlige akademiske ansættelser 1907-1928
Af Anne Lif Lund Jacobsen

Universiteter og idealer i velfærdsstaten
Af Else Hansen

Forskningsbaseret moderniseringsagent eller sekretariat for politisk ledelse? En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie 1945-2015
Af Kim Helsvig

OVERSIGTER

Reformer og praksis – uddannelserne i folketingsåret 2014-2015
Af Signe Holm-Larsen

Bilag

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2014
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2015
Ved Else Hansen, formand

Årbog 2014

Skoleanordningerne Af 1814. Danmarks skole i et transnationalt lys

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

Del 1: Udblik

Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good?
Af Andy Green

Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827
Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo

En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan
Af Johannes Westberg

Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne
Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik

Brahetrolleborg som eksponent for det moderne
Af Ingrid Markussen

Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014
Af Signe Holm-Larsen

Bilag til Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014

Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer
Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen

Oversigter, anmeldelser m.v.

I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år
Af Anne Katrine Gjerløff

Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014
Af Signe Holm-Larsen

Bilag til Mærke-hjertesager og adgangskrav

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013
Af Christian Larsen

Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2014
Af Jesper Eckhardt Larsen

Årbog 2013

Verden i skolen, skolen i verden

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

Verden i skolen, skolen i verden. Globale perspektiver på uddannelseshistorie
Af Jesper Eckhardt Larsen

Globalisering, vidensøkonomi og konkurrenceevne. Om restruktureringen af det danske uddannelsessystem
Af Søren Ehlers

Den diskrete internationalisering. Danske uddannelser i international kontekst 1968-1982
Af Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen og Christian Ydesen

De danske håndværkeruddannelser i krydsfeltet mellem det europæiske og det nationale
Af Ida Juul

En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt? Ömsesidig historieläroboksrevision i föreningarna Nordens regi, ca 1930-1965
Af Henrik Åström Elmersjö

Øvelsesskolekrigen i Ranum 1930-34. En beretning om forholdet mellem byens skole og seminarium
Af Hans Støttrup Jensen

Oversigter, anmeldelser m.v.

Lærerlockout, lektiecafeer og lavere SU – uddannelserne i folketingsåret 2012-2013
Af Signe Holm-Larsen

Bilag til Lærerlockout, lektiecafeer og lavere SU – uddannelserne i folketingsåret 2012-2013
Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2012
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2013 og Selskabets publikationer
Af Jesper Eckhardt Larsen

Årbog 2012

I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen
Af Anne Katrine Gjerløff og Lisa Rosén Rasmussen

Den svagtbegavede elev – og vandringerne fra segregation til integration
Af Ellen Nørgaard

Børn i særklasse – lærerbedømmelser og test i det 20. århundrede
Af Christian Ydesen

Den yderste halespids – bekymring som dispositiv i skolens problemforståelse og forskelssætninger
Af Bjørn Hamre

Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal
Af Thom Axelsson

“Folkeskolens ytterste forpost” – en annen historie om den norske folkeskolen 1945-1970
Af Eva Simonsen

Kan man skælde ud på et “bogstavbarn”? – benævnelser
Af de anderledes børn gennem de senere årtier og adfærdsdiagnosernes genkomst.

Oversigter, anmeldelser m.v.

Milepæle i læreruddannelsen m.v.
Af Signe Holm-Larsen

Så blev inklusionen en realitet – uddannelserne i folketingsåret 2011-2012
Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2011
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2012

Selskabets publikationer

Årbog 2011

Tro, pædagogik og skole

Indholdsfortegnelse

Konfirmation og rytterskoler i Danmark – i lyset af det 18. århundrede
Af Niels Reeh

Mission og uddannelse som koloniseringsstrategi i den danske koloni Tranquebar
Af Keld Grinder-Hansen

»Altsaa: at staae ene – ved en Andens hjælp!«– Kierkegaards pædagogiske paradoks
Af Joakim Garff

Skolen mellem tro og viden – dogmatik og fortællinger i grundskoleundervisningen 1850-1920
Af Anette Faye Jacobsen

Evangeliets samfundsnyttige pædagogisering – liberalteologiens transformation på det pædagogiske felt med Edvard Lehmanns virke som eksempel
Af Mette Buchardt

Et år uden ændringer i folkeskoleloven – uddannelserne i folketingsåret 2010-2011
Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2010
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010

Selskabets publikationer