Årbog 2019

Fra få til mange
– det 20 århundredes uddannelseseksplosion

53. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Indholdsfortegnelse

Forord

ARTIKLER

fagfællebedømte artikler er markeret med *

Uddannelsessystemernes ekspansion i det 20. århundrede
– en oversigt over årsagsdiskussionen

Af Jesper Eckhardt Larsen og Christian Larsen

Vejen til obligatorisk 8. og 9. skoleår*
– ideerne og konteksten bag oprettelsen af Statens Pædagogiske Forsøgscenter

Af Karen Egedal Andreasen og Christian Ydesen

Skolelærernes historiske u-samtidigheder*
– lærerne som bondestandens organiske intellektuelle i mødet med uddannelseseksplosionen. Danmark og Norge i nordisk og europæisk perspektiv

Af Jesper Eckhardt Larsen

Det skæve gymnasium*
– geografiske skævheder i hovedstadsmetropolens gymnasietilbud i det 20. århundrede

Af Henning Bro

Kunnskapsvekst under streken gjennom femti år*
– høyere utdanning i Norden utenfor universitetssektoren

Af Harald Jarning

UDEN FOR TEMA

Duborg-Skolen mellem tradition og opbrud*
Af Morten Meissner

ÅRETS OVERSIGTER

Reformtræthed, regeringsskifte og retfærdig retning?
– uddannelserne i folketingsåret 2018-19

Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2018
Ved Christian Larsen

ANMELDELSER

Årsberetning for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2019
Af Jesper Eckhardt Larsen, formand