Støt os

Foreningen bag årbogen Uddannelseshistorie er en almennyttig forening, hvis formål er at være et videnskabeligt forum for oplysning, formidling og debat af historiske og aktuelle temaer inden for uddannelsesområdet med særligt fokus på Danmark. Årbogen Uddannelseshistorie drives af en frivillig redaktion, der lægger mange timers arbejde i at udvikle temanumre og redigere artikler til årbogen.

Udgivelsen finansieres gennem medlemskontingenter og tilskud fra private og offentlige fonde, men der i driften af en årbogen mange udgifter der skal dækkes, både til tryk, grafisk layout, administration og digital lagring. Vi har derfor brug for bidrag fra årbogens mange læsere, hvis den skal vedblive med at udkomme i samme høje kvalitet. Selv små beløb kan gøre en forskel og når du støtter tidsskriftet, er det fradragsberettiget.

Du kan betale støttebeløb på kontonummer 1551-0003015386

Tak for at du støtter uddannelseshistorie!