Om Selskabet

Selskabet, der er oprettet i 1966, forsøger gennem forskning og formidling at udvide kendskabet til skolens og uddannelsernes historie med særligt henblik på udviklingen i Danmark.

Forskning og formidling inddrages i samspil og sammenligning med udviklingen uden for landets grænser.

Selskabets virksomhedsområde omfatter alle uddannelser fra førskolealderen over folkeskolen, de gymnasiale uddannelser, de frie skoleformer og folkeoplysningen til de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser m.v.

Selskabet ser det som sit særlige formål at fremme forskningen på området. Det sker gennem selskabets årbog: Uddannelseshistorie – og gennem de bøger om uddannelses- og skolehistoriske emner, som selskabet står som udgiver af.