Årbogens redaktion

Redaktion

  • Seniorforsker Christian Larsen, Rigsarkivet (ansvarshavende redaktør), cla@sa.dk

Temaredaktion 2021

  • Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet
  • Videnskabelig assistent Jesper Eckhardt Larsen, Københavns Universitet

Skrivevejledning

Skrivevejledning kan ses her.