Årbogens redaktion

Årbogen Uddannelseshistorie redigeres af:

  • Ph.D. Førsteamanuensis Jesper Eckhardt Larsen, Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Agder, ansvarshavende redaktør. jesper.e.larsen@uia.no
  • Lektor emeritus, forfatter, ph.d. Børge Riis Larsen
  • Ph.d., seniorforsker og arkivar Christian Larsen, Rigsarkivet, anmelderredaktør
  • Lektor, ph.d. Lisa Rosén Rasmussen, Aarhus Universitet
  • Ph.d.stud, Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet
  • Seniorforsker og arkivar Christian Larsen, Rigsarkivet (sekretær og ansvarshavende redaktør), cla@sa.dk
  • Lektor Lisa Rosén Rasmussen, Aarhus Universitet (ansvarshavende redaktør), lisa@edu.au.dk