Årbog 2020

Lærerkulturer og læreruddannelse

54. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Indholdsfortegnelse

Forord

Lærerkulturer og læreruddannelse – en indledning
Af Jesper Eckhardt Larsen

ARTIKLER

fagfællebedømte artikler er markeret med *

Læreruddannelse og lærerkulturer i slutningen af 1700-tallet*
– med eksempler fra Kiel og Brahetrolleborg

Af Ingrid Markussen

Lærerrollen og den pastorale maktens demokratisering*
Af Fredrik W. Thue

Grundtvigske seminarer 1840-1920*
Af Hans Henrik Hjermitslev

Enhetslæreren
– den norske lærerutdanningstradisjonens “flytende signifikant”?*

Af Turid Løyte Harboe

“Nu er det bare et arbejde”
– bindinger på arbejdstiden og faglige selvforståelse under pres*

Af Aske Stigemo

ÅRETS OVERSIGTER

Målstyring, trimning og desorientering
– uddannelsestendenser 2010-2019

Af Signe Holm-Larsen

Fra forsoningsskridt til coronakrise
– uddannelserne i folketingsåret 2019-2020

Af Signe Holm-Larsen

Skole og uddannelse i TRAP, 6. udg.
Af Erik Nørr

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2019
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Årsberetning for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
2020

Af Jesper Eckhardt Larsen, formand