Årbog 2021

Kultur, religion og race

-Distinktioner og forskelsbehandling

55. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Indholdsfortegnelse

Forord

 

ARTIKLER

fagfællebedømte artikler er markeret med *

Eugenik som distinktionspraksis i den danske velfærdsstat*
Af Bjørn Hamre

“Mens de vilde Stammer bliver staaende paa omtrent samme Udviklingstrin, saa venter vi dog, at vore Børn skal fortsætte deres Udvikling”
– progressivismens centrale pædagogiske begreber og racismens funktionsmåde* 
Af Trine Øland

Migranters erindringer om håndtering af racisme i og uden for skolen i 1980’erne
– Fra ‘Grønjakkernes bytte’ til skoledrillerier*

Af Jin Hui Li

Religionsundervisning som skolens alfa og omega
– prinse- og prinsesseskoler gennem ca. 100 år*
Af Ingrid Markussen

Frederik IV’s rytterskoler
– en beretning om bygningernes anvendelse gennem 300 år og en kommentar til skolernes og indskrifttavlernes tilstand i dag 
Af Allan Tønnesen

ÅRETS OVERSIGTER

Samfundspres og selvbestemmelsesret
− uddannelserne i folketingsåret 2020-2021 

Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2020
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Anmeldelser

ÅRSBERETNING

Årsberetning for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
2021

Af Karoline Baden Staffensen