Årbog 2022

Grundtvig og skolen

56. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Indholdsfortegnelse

Indledning: Grundtvig og skolen

Af Hans Henrik Hjermitslev, Harry Haue & Christian Larsen

ARTIKLER

fagfællebedømte artikler er markeret med *

Grundtvig og folkeskolen* .

Af Thorstein Balle

Grundtvig og friskolen*

Af Cecil Christensen, Birte Fahnøe Lund, Carsten Oxenvad & Lis Toelberg

Grundtvig og højskolen*

Af Jonas Møller

Grundtvig og erhvervsskolen*

Af Hans Henrik Hjermitslev

Grundtvig og gymnasiet*

Af Harry Haue

UDEN FOR TEMA

At lære at ræsonnere* – danske eksamensbesvarelser fra studentereksamen 1915

Af Anders Kruse Ljungdalh & Ane Qvortrup

Fund, kilder og formidling i Jonstrupsamlingen

Af Signe Holm-Larsen

ÅRETS OVERSIGTER

Velfærdskrise og fordelingsbøvl − uddannelserne i folketingsåret 2021-2022

Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2021

Ved Christian Larsen

ANMELDELSER

Anmeldelser

ÅRSBERETNING

Årsberetning for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2021-22
Af Karoline Baden Staffensen