Årbog 2016

Uddannelseshistorie 50 år

50. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Indholdsfortegnelse

Indledning

Bobler og perspektiver i lyset af 50 års jubilæet
Af Jesper Eckhardt Larsen

Artikler

Institutter, selskaber, museer og foreninger – den institutionelle skolehistorie 1965-2016
Af Christian Larsen

Et halvt århundrede med “Årets gang”
Af Signe Holm-Larsen

Langt fra bare nasjonal skole – noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område
Af Harald Jarning

Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse
Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen

Om utbildningshistoriens nytta och skada – svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning
Af Esbjörn Larsson

Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser
Af Ida Juul

Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie
Af Christian Sandbjerg Hansen

Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år – en uddannelseshistorikers tilbageblik
Af Harry Haue

Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt – ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920
Af Kim Furdal

Socialpædagogisk TINA-logik – tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne
Af Jacob Kornbeck

Nogle Slagelse-testimonier
Af Børge Riis Larsen

OVERSIGTER

Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift – uddannelserne i folketingsåret 2015-2016
Af Signe Holm-Larsen

Bilag

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015
Ved Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2016
Af Else Hansen, formand

Redaktionelt

Navneregister
Af Pelle Oliver Larsen