Årbog 2010

Fællesskab og elite

Indholdsfortegnelse

Uddannelse til salg! – det private skolemarked i England
Af Susanne Wiborg

“En skole for alle” og privatisering.En analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitik
Af Nina Volckmar

Skolevalgets nye kontekst – om privatskolernes rolle i det danske grundskolemarked i en tid mellem autonomi og accountability
Af Rikke Brown

Privat og real … Den private realskole i Danmark
Af Christian Larsen

Den danske stat og de frie skolers frihed – i 1855 og 2005
Af Niels Reeh

Hvorfra – hvorhen? Tendenser og lovændringer mv. i dansk uddannelsespolitik 1998-2010
Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2009.
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010
Af Keld Grinder-Hansen

Selskabets publikationer

Navneregister

Årbog 2009

Livslang læring

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Livslang læring i lyset af Comenius
Af Thyge Winther-Jensen

Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked
Af Søren Ehlers

Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum statsseminarium – en udløber af retsopgøret efter besættelsen
Af Hans Støttrup Jensen

Hvordan bruges universitetshistorie?
Af Else Hansen

Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer – dansk uddannelseshistorie i små hundrede år
Af Christian Larsen og Jesper Eckhardt Larsen

Puljestyring og udfoldelsesmuligheder – Uddannelserne i folketingsåret 2008-2009
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen

Årbog 2008

Ånden fra ’68

Indholdsfortegnelse

Forord

‘68 og folkeskolens forandring
Af Ellen Nørgaard

Progressive pædagogikformer 1970-2005 – mere et barn af velfærdsstat end af “1968″
Af Trine Øland

Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv
Af Susanne Wiborg

Forsøgsgymnasierne – barn af 1968?
Af Christian Larsen

Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og 1973
Af Ernst Goldschmidt

Styrelsesloven: Den glemte alliance
Af Else Hansen

Blandt munkemarxister og kapitallogikere
Af John V. Jensen

Positivismestriden og studentopprøret i norsk pedagogikk
Af Kim Helsvig

Fra galskab til frugtbar dialog
Af Bertel Haarder

Der var brug for 68. Og det er der måske stadig?
Af Marianne Jelved

Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter 1968
Af Thyge Winther-Jensen

Studenteroprøret 1968 – er der noget at fejre?
Af Erik Jørgen Hansen

Fusioner og privatiseringstendenser – Uddannelserne i folketingsåret 2007-2008
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen

Årbog 2007

Humanioras fødekæde

Indholdsfortegnelse

Forord

Humaiores fødekæde – bedaget metafor eller videnspolitisk projekt
Af Jesper Eckhardt Larsen

Universiteternes forskning og den humanistiske fødekæde
Af Finn Collin

Videsfødekæden – fragmenter eller helhed?
Af Julio Jensen

Det Frie Universitet – Forestillinger om universitetets frihed og nytte fra 1479 til 2003
Af Gritt Bykærholm Nielsen og Nathalia Brichet

Humaniora i det almene gymnasium
Af Harry Haue

“Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog”: Aage Salling (1908-1980) og engelskfaget
Af Arne Juul

Interview med universitetshistoriker Frederik W. Thue om humanioras fødekæde
Af Jesper Eckhardt Larsen

Centralisering og sammenlægninger – Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2006-2007
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen

Årbog 2006

Velfærdsstaten under pres?

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Mindeord. Skole- og uddannelseshistorikeren Vagn Skovgaard-Petersen (1931-2006)
Af Keld Grinder-Hansen og Erik Nørr

Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006
Af Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen

Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne
Af Susanne Viborg

Velferdsstat og utdanning i Norge – to sider av samme sak
Af Alfred Oftedal Telhaug

Utbildningspolitik och utbildningskoder. Förändringer i svensk utbildningspolitik
Af Ulf P. Lundgreen

Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken
Af Ida Juul

Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2005-2006
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen

Årbog 2005

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Portræt af en uddannelsesforsker – der bliver 70. Erik Jørgen Hansen
Af Søren Ehlers

Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring 1814
Af Erik Nørr

Forsøgs- og udviklingsarbejde i folkeskolen. Arbejdet i tre ministerielle råd gennem 35 år
Af Poul Skov

Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i 1955
Af Torsten Erlandsen og Jacob Kornbeck

Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier 1957-1960
Af Else Hansen

Portal til den nationale skole i Danmark
Af Rasmus Glenthøj

Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2004-2005
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen

Historisk-Pædagogisk Studiesamling ved DPU
Af Søren Ehlers

Årbog 2004

Udkom også som festskrift til Erik Nørr: “Skole kirke arkiv”

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Praktisk præsteuddannelse omkring år 1800
Af Christian Larsen

Vejen til Sorø? Forspil til Grundtvigs Højskole på Marielyst
Af Anders Monrad Møller

I 1900-tallet kom vi for alvor i skole. Fra skolepolitik til kompetenceudvikling
Af Søren Ehlers

Skolekampen i Hjembæk og Svinninge. Et studie i folkeskolens centralisering
Af Jørgen Mikkelsen

Skolen i årets løb. Folketingsåret 2003-2004
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 2003

1903-2003

Indholdsfortegnelse

Forord

Redaktionelt

Gymnasiets direktør Jarl Damgaard – i samtale med Harry Haue og Vagn Skovgaard-Petersen den 20. maj 2003

Gymnasium – fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs. Oversigt med kommentarer
Af Vagn Skovgaard-Petersen og Christian Gorm Tortzen

Harald Holm og skoleloven af 1903 – grundtvigsk modstand
Af Keld Grinder-Hansen

Gymnasielæreren – en figur under forandring
Af Jørgen Sørensen

Rektor Julius Nielsen – en (næsten) glemt skolemand
Af Jens Erik Skydsgaard

Hartvig Frisch som gymnasielærer
Af Finn Jorsal

Eksamensmellemskolen. Brobygning, mønsterbrud og social mobilitet
Af Signe Holm-Larsen

Skoledrift – ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918 til 1919
Af Christian Larsen

“Husværter” for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1. januar 1986
Af Walter Dalland

Naturvidenskab i gymnasiet efter 1903 – på vej mod en krise
Af Børge Riis Larsen

Disputats om en gymnasial almendannelse. Opposition ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet d. 28. februar 2003
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition
Af Harry Haue

255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til 1850 – en statistisk undersøgelse
Af Gorm Bruun Hansen

Dannelsen af CVU’er. Den politiske proces 1998 til 2002 – central og decentral. Baggrund 1965-1998 og formål
Af Berrit Hansen

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 2002

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere rektor, dr.techn. Ole Bostrup – i samtale med Børge Riis Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen i august 2002

En ø-skole – 1814 til1934
Af Jytte Hansen

Skolelærer og kromand Johannes Jonassen af Hoed
Af Erik Stig Jørgensen

En embedsbesættelse 1897 – et stykke politisk danmarkshistorie
Af Leif Birkelund

Lærer Birkelund i Nimtofte 1897 til 1928
Af Palle Birkelund

Fra fellesskap til individualisme
Af A.O. Telhaug, O.A. Mediås og P. Aasen

Internationalisering i dansk folkeskolelæreruddannelse
Af Egon Foldberg og Leif Stenlev

På forventet efterbevilling
Af Elisabeth Bloch

Strid i Holbæk Amtsråd 1885-1890 og tilskud til friskolen
Af Christian Larsen

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 2001

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Vicedirektør Erik Tøttrup i samtale med Jørgen Egedal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen

Striden om en ny profession. Tilblivelsen af lærerstandens faglige bevidsthed
Af Erik Stig Jørgensen

“stå mål med” – om det offentliges krav til indholdet af den private børneundervisning 1814-2001
Af Thorstein Balle

Latinskolereduktionen 1740
Af Carl E. Jørgensen

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen (1899-1956)
Af Børge Riis Larsen

Strøtanker over en status. Fra DLH til DPU
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Tale i Virum
Af Jørgen Zeeberg

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter