Årbog 2005

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Portræt af en uddannelsesforsker – der bliver 70. Erik Jørgen Hansen
Af Søren Ehlers

Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring 1814
Af Erik Nørr

Forsøgs- og udviklingsarbejde i folkeskolen. Arbejdet i tre ministerielle råd gennem 35 år
Af Poul Skov

Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i 1955
Af Torsten Erlandsen og Jacob Kornbeck

Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier 1957-1960
Af Else Hansen

Portal til den nationale skole i Danmark
Af Rasmus Glenthøj

Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2004-2005
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen

Historisk-Pædagogisk Studiesamling ved DPU
Af Søren Ehlers