Årbog 2009

Livslang læring

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Livslang læring i lyset af Comenius
Af Thyge Winther-Jensen

Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked
Af Søren Ehlers

Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum statsseminarium – en udløber af retsopgøret efter besættelsen
Af Hans Støttrup Jensen

Hvordan bruges universitetshistorie?
Af Else Hansen

Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer – dansk uddannelseshistorie i små hundrede år
Af Christian Larsen og Jesper Eckhardt Larsen

Puljestyring og udfoldelsesmuligheder – Uddannelserne i folketingsåret 2008-2009
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen