Årbog 2010

Fællesskab og elite

Indholdsfortegnelse

Uddannelse til salg! – det private skolemarked i England
Af Susanne Wiborg

“En skole for alle” og privatisering.En analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitik
Af Nina Volckmar

Skolevalgets nye kontekst – om privatskolernes rolle i det danske grundskolemarked i en tid mellem autonomi og accountability
Af Rikke Brown

Privat og real … Den private realskole i Danmark
Af Christian Larsen

Den danske stat og de frie skolers frihed – i 1855 og 2005
Af Niels Reeh

Hvorfra – hvorhen? Tendenser og lovændringer mv. i dansk uddannelsespolitik 1998-2010
Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2009.
Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010
Af Keld Grinder-Hansen

Selskabets publikationer

Navneregister