Årbog 2007

Humanioras fødekæde

Indholdsfortegnelse

Forord

Humaiores fødekæde – bedaget metafor eller videnspolitisk projekt
Af Jesper Eckhardt Larsen

Universiteternes forskning og den humanistiske fødekæde
Af Finn Collin

Videsfødekæden – fragmenter eller helhed?
Af Julio Jensen

Det Frie Universitet – Forestillinger om universitetets frihed og nytte fra 1479 til 2003
Af Gritt Bykærholm Nielsen og Nathalia Brichet

Humaniora i det almene gymnasium
Af Harry Haue

“Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog”: Aage Salling (1908-1980) og engelskfaget
Af Arne Juul

Interview med universitetshistoriker Frederik W. Thue om humanioras fødekæde
Af Jesper Eckhardt Larsen

Centralisering og sammenlægninger – Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2006-2007
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen