Årbog 2003

1903-2003

Indholdsfortegnelse

Forord

Redaktionelt

Gymnasiets direktør Jarl Damgaard – i samtale med Harry Haue og Vagn Skovgaard-Petersen den 20. maj 2003

Gymnasium – fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs. Oversigt med kommentarer
Af Vagn Skovgaard-Petersen og Christian Gorm Tortzen

Harald Holm og skoleloven af 1903 – grundtvigsk modstand
Af Keld Grinder-Hansen

Gymnasielæreren – en figur under forandring
Af Jørgen Sørensen

Rektor Julius Nielsen – en (næsten) glemt skolemand
Af Jens Erik Skydsgaard

Hartvig Frisch som gymnasielærer
Af Finn Jorsal

Eksamensmellemskolen. Brobygning, mønsterbrud og social mobilitet
Af Signe Holm-Larsen

Skoledrift – ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918 til 1919
Af Christian Larsen

“Husværter” for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1. januar 1986
Af Walter Dalland

Naturvidenskab i gymnasiet efter 1903 – på vej mod en krise
Af Børge Riis Larsen

Disputats om en gymnasial almendannelse. Opposition ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet d. 28. februar 2003
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition
Af Harry Haue

255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til 1850 – en statistisk undersøgelse
Af Gorm Bruun Hansen

Dannelsen af CVU’er. Den politiske proces 1998 til 2002 – central og decentral. Baggrund 1965-1998 og formål
Af Berrit Hansen

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter