Årbog 2002

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere rektor, dr.techn. Ole Bostrup – i samtale med Børge Riis Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen i august 2002

En ø-skole – 1814 til1934
Af Jytte Hansen

Skolelærer og kromand Johannes Jonassen af Hoed
Af Erik Stig Jørgensen

En embedsbesættelse 1897 – et stykke politisk danmarkshistorie
Af Leif Birkelund

Lærer Birkelund i Nimtofte 1897 til 1928
Af Palle Birkelund

Fra fellesskap til individualisme
Af A.O. Telhaug, O.A. Mediås og P. Aasen

Internationalisering i dansk folkeskolelæreruddannelse
Af Egon Foldberg og Leif Stenlev

På forventet efterbevilling
Af Elisabeth Bloch

Strid i Holbæk Amtsråd 1885-1890 og tilskud til friskolen
Af Christian Larsen

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter