Årbog 1968

Indholdsfortegnelse

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til
Af K.B. Andersen

Skolehistorisk materiale i offentlige arkiver
Af Harald Jørgensen

De skolhistoriska föreningarnas verksamhet i Finland
Af Gösta Cavonius

Den grønlandske skoles udvikling
Af Mikael Gam

Fra dannelsesdiskussionen i 1830ernes og 1840ernes skoledebat
Af Gunhild Nissen

Den mest omstridte begivenhed i Nordslesvigs skolehistorie
Af L.S. Ravn

Striden Bentzen-Kaper 1933-34. En episode i dansk kristendomsundervisnings historie
Af K.E. Bugge

Udpluk fra højskolernes årsskrifter i 1967
Af Thomas Rørdam

Skole og samfund
Af Victor Rasmussen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1967

Indholdsfortegnelse

Skolehistorien – et forsømt område
Af Roar Skovmand

Skolehistorie er også en museumsopgave
Af Else-Marie Boyhus

Föreningen för svensk undervisningshistoria. Dess uppkomst och verksamhet
Af Albert Wiberg

Grundtvigs tidligste pædagogiske ytringer
Af Knud Eyvin Bugge

Pædagogik og livssyn
Af William Michelsen

Grundtvigs højskoletanker og Sorø Akademis reform 1842-1849
Af Kai Hørby

Den politiske drøftelse af forbindelsen mellem almueskolen og den lærde skole
Af Vagn Skovgaard-Petersen

ANMELDELSER

Nyt og noter