Årbog 1968

Indholdsfortegnelse

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til
Af K.B. Andersen

Skolehistorisk materiale i offentlige arkiver
Af Harald Jørgensen

De skolhistoriska föreningarnas verksamhet i Finland
Af Gösta Cavonius

Den grønlandske skoles udvikling
Af Mikael Gam

Fra dannelsesdiskussionen i 1830ernes og 1840ernes skoledebat
Af Gunhild Nissen

Den mest omstridte begivenhed i Nordslesvigs skolehistorie
Af L.S. Ravn

Striden Bentzen-Kaper 1933-34. En episode i dansk kristendomsundervisnings historie
Af K.E. Bugge

Udpluk fra højskolernes årsskrifter i 1967
Af Thomas Rørdam

Skole og samfund
Af Victor Rasmussen

ANMELDELSER

Nyt og noter