Årbog 1967

Indholdsfortegnelse

Skolehistorien – et forsømt område
Af Roar Skovmand

Skolehistorie er også en museumsopgave
Af Else-Marie Boyhus

Föreningen för svensk undervisningshistoria. Dess uppkomst och verksamhet
Af Albert Wiberg

Grundtvigs tidligste pædagogiske ytringer
Af Knud Eyvin Bugge

Pædagogik og livssyn
Af William Michelsen

Grundtvigs højskoletanker og Sorø Akademis reform 1842-1849
Af Kai Hørby

Den politiske drøftelse af forbindelsen mellem almueskolen og den lærde skole
Af Vagn Skovgaard-Petersen

ANMELDELSER

Nyt og noter