Årbog 1980

Indholdsfortegnelse

100 år i en vestjysk lærerkreds. Af Varde lærerkreds historie.
Af H.K. Kristensen

En undervisningsminister bliver “gået”. F.J. Borgberg om sin afgang som undervisningsminister 1935.
Af Else Karlshøj

Unges uddannelsesvalg i Horsens. Horsens Handelsskoles dagskoleelever 1936-1978.
Af Fl. Lind Hansen

Fem år i Døjringe
Af Karl Rønne

Anskuelsesbilleder. En orientering om billedsamlingen på Danmarks pædagogiske Bibliotek.
Af Inge-Birgit Thuesen

Skole og samfund
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1979

Indholdsfortegnelse

“Danmarks mest berømte religionslærer”. Johannes Loft og Religionslærerforeningen
Af Edel Hertz

Træk fra den grønlandske skoles udvikling – set i forhold til de ændrede samfundsforhold
Af Chr. Bertelsen

Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974
Af Jens Tommerup

Knud Rasmussenip højskolia
Af H.C. Petersen

Lejrskolepioner i Vejle. Olaf Aastrup
Af Kamma Varming

Intelligent insubordination. Carl Frederik Vorbeck
Af Finn Gad

Grundtvigs pædagogiske synspunkter i 1806
Af Karl Aage Baarstrøm

Skole og samfundet 1977-1979
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1978

Festskrift til Roar Skovmand

Indholdsfortegnelse

Roar Skovmand: En hilsen på 70-årsdagen
Af Harald Torpe

Grundtvigs betydning for den danske folkeskole. Er nogle af hans tanker trængt ind her?
Af E. Thestrup Pedersen

Grundtvigs bibelhistoriske sange
Af K.E. Bugge

“den Vartou Kjællingepræst”
Af P.G. Lindhardt

En vækkelse. Lars Frederiksen: Fra Dreng til Mand og Stadierne imellem. En Skildring af min Udvikling
Af Eilif Frank

Om undervisningens frihed. En studie i Martin Hammerichs skoletanker
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Poul Hansen, Vallekilde – historiker og højskolemand
Af Claus Bjørn

Ungdomsskolen og K.M. Klausen
Af Ellen Nørgaard

Jørgen Jørgensen som skolepolitiker
Af Helge Larsen

Hal Koch og Krogerup Højskole
Af P. Nyboe Andersen

Folkeskoler 1950-1975. Rekruttering og indhold
Af Vilhelm Nielsen

Da skolebilledet væltede
Af Else Karlshøj

Undervisning i radio og tv
Af H. Engberg-Pedersen

Da Danmarks Lærerhøjskole blev højere læreranstalt
Af Ingrid Markussen

Et “folkeligt foredrag” i 1973
Af Gunhild Nissen

Nordens folkliga akademi – 10 år
Af Björn Höjer

Roar i Lejre
Af Hans-Ole Hansen

Roar Skovmands forfatterskab. En bibliografi
Af Kirsten Skovmand

Årbog 1977

Indholdsfortegnelse

Nogle data af mit liv
Af M. Hartling

Samtidsorienterings tilblivelse
Af Kamma Struwe

De frie skoletanker og reformerne i 1920’erne og 1930’erne. Om Ellen Nørgaards doktordisputats “Lille barn, hvis er du?”
Af Roar Skovmand

Skolebyggeri gennem skiftende tider
Af Hans Henning Hansen

Finn Rasborg: Nutids valg – Fremtids vilkår
Af Else Karlshøj

Da Nordslesvig vågnede. En vurdering af lærernes indsats
Af L.S. Ravn

Skolen og samfundet
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Nyt og noter