Årbog 1980

Indholdsfortegnelse

100 år i en vestjysk lærerkreds. Af Varde lærerkreds historie.
Af H.K. Kristensen

En undervisningsminister bliver “gået”. F.J. Borgberg om sin afgang som undervisningsminister 1935.
Af Else Karlshøj

Unges uddannelsesvalg i Horsens. Horsens Handelsskoles dagskoleelever 1936-1978.
Af Fl. Lind Hansen

Fem år i Døjringe
Af Karl Rønne

Anskuelsesbilleder. En orientering om billedsamlingen på Danmarks pædagogiske Bibliotek.
Af Inge-Birgit Thuesen

Skole og samfund
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Nyt og noter