Årbog 1981

Indholdsfortegnelse

Etableringen af folkeskolens gratisprincip
Af Erik Nørr

Pædagogisk censur og skolefilmordninger i begyndelsen af århundredet. Film bliver til et undervisningsmiddel.
Af Jens Fr. Kragholm

Lærerinteresser og læreruddannelse – en analyse af læreruddannelsesloven af 1966.
Af Dan Ch. Christensen

Skolen og samfundet
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Nyt og noter