Årbog 1982

Indholdsfortegnelse

Tyve års konsulentarbejde for folkeskolen. Foredrag på årsmødet for Selskabet for dansk Skolehistorie 1981.
Af Viggo Land

Musiklivet på Jonstrup Seminarium 1811-1851. En redegørelse med udgangspunkt i fundet af et hidtil upåagtet musikalsk materiale.
Af Johs. Mulvad

Kirstine Frederiksen: Pionerpædagog og foregangskvinde. Med en bibliografi.
Af Karl Rønne

Skolen og samfundet
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Nyt og noter