Årbog 1973

Indholdsfortegnelse

Ludvig Reventlow og almuens undervisning i 1780’erne
Af Birger Peitersen

Højskolen og den folkelige sangtradition ca. 1840-1910
Af Kirsten Byberg

Bønder, skole og demokrati
Af Roar Skovmand

Flensborg Avis’s Stavebog for Hjemmet. Redaktør Jens Jessen som lærer
Af Poul Kürstein

Københavnske pensionister fortæller skolehistorie – præsentation af et kildemateriale
Af Sigurd Jensen

Skolen og samfundet 1972-1973
Af Gunhild Nissen

ANMELDELSER

Nyt og noter