Årbog 1972

Indholdsfortegnelse

Kampen om skolelovene af 1958
Af Erik Rasmussen

Vestgrønlandske undervisnings- og skoleforhold 1721-1807
Af Finn Gad

Udviklingslinjer i sønderjysk skolehistorie fra 1814 til Treårskrigen
Af G. Japsen

Folkeskolens orienteringsfag – en nydannelse med gammelt mål
Af Karl Rønne

Reformiver og partistrid. Kampen om Esbjerg skoleplan 1899-1903
Af Verner Bruhn

Skolen og samfundet
Af Gunhild Nissen

ANMELDELSER

Nyt og noter