Årbog 1990

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere undervisningsminister Dorte Bennedsen
Af Ellen Nørgaard

Danmarks kirker og skoler – historiske sognekort
Af Christian Glenstrup

Hær og uddannelse i Danmark-Norge i det 18. århundrede
Af Gunner Lind

Gymnasial undervisning i filosofi
Af Sven Erik Nordenbo

Et sogn og dets lærer. Iver Kristensen Holmgaard, lærer i Ørre 1869-1813
Af Ove Pedersen

Tres år i skolen (lærererindringer)
Af Heinrich Nielsen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1989

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere undervisningsminister Tove Nielsen – samtale med Ellen Nørgaard

Historieundervisning mellem digtning og sandhed. Refleksioner i forbindelse med Ingemanns 200-årsdag.
Af Poul Dam

Grundlæggende fag i skolen 1739 – og deres betydning for befolkningens læse- og skrivefærdighed.
Af Ingrid Markussen

Pædagogik som videnskab og som universitetsfag – i dansk tradition.
Af Thyge Winther-Jensen

Vejen frem mod et forskningscenter på småbørnsområdet
Af Agnete Engberg

Skolens historie i undervisningen
Af Harry Haue

Det Danske Selskabs Skole
Af Grå Borup-Nielsen

Ingrid Jespersen og H.S. Lynge
Af Vibeke Stybe

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1987

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Ritt Bjerregaard i samtale med Harry Haue

Undervisningsministeriet som arbejdsplads i historisk strejflys
Af Verner Hammer

Det moderne gymnasium – pædagogik og bygninger
Af Ole Jellingsø

Den første handelsundervisning
Af Flemming Lind Hansen

Pædagogisk innovation – fra metode til praksis
Af Jesper Florander

Håndarbejde – et pigefag i drengeskolen
Af Minna Kragelund

“Tegning” på Metropolitanskolen i 50’erne – En erindringsskitse
Af Steen Ove Christensen

Folkeskolens ældste bygninger
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1986

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Helge Larsen interviewes af Ellen Nørgaard

“Kvols-krigen”. En strid om aftenskoleundervisning og politik på landet ved århundredeskiftet
Af Morten Lund

Fra gejstligt til verdsligt tilsyn
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Matematikundervisningen i folkeskolen 1958-1975
Af Eva Rønn

Konfirmationsordningen af 1736. Konsekvenser for skolen og for befolkningens læse- og skrivefærdighed
Af Ingrid Markussen

En ny konfirmationsordning? Nogle perspektiver i 250-året for konfirmationens indførelse
Af Søren Lodberg Hvas

Athalia Schwartz’ forfatterskab
Af Adda Hilden

ANMELDELSER

Nyt og noter

Årbog 1984

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Interview med Stinus Nielsen
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Traditioner i norsk skolehistorisk forskning.
Af Knut Tveit

Dansk og tysk som undervisningssprog i Flensborg mellem de to slesvigske krige. Et forsøg med tosproget undervisning.
Af Bent Søndergaard

Skolegang i Århus omkring år 1900.
Af Flemming Sørensen

Forskoler på landet.
Af Karl Rønne

Skole og uddannelse i pressen
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Grundtvig-jubilæet
Af K.E. Bugge

Skolehistorie på museerne
Af Nete Balslev Wingender

Nyt og noter