Årbog 1988

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Roar Skovmand
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Knud Heinesen i samtale med Ellen Nørgaard

Oldefars visebog
Af Erik Rasmussen

Folkeoplysning og politik
Af Søren Ehlers

Det sthyrske circulære og historiefaget
Af Erik Dehn

Ti år efterkursusloven
Af Henning Nielsen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter