Årbog 1989

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere undervisningsminister Tove Nielsen – samtale med Ellen Nørgaard

Historieundervisning mellem digtning og sandhed. Refleksioner i forbindelse med Ingemanns 200-årsdag.
Af Poul Dam

Grundlæggende fag i skolen 1739 – og deres betydning for befolkningens læse- og skrivefærdighed.
Af Ingrid Markussen

Pædagogik som videnskab og som universitetsfag – i dansk tradition.
Af Thyge Winther-Jensen

Vejen frem mod et forskningscenter på småbørnsområdet
Af Agnete Engberg

Skolens historie i undervisningen
Af Harry Haue

Det Danske Selskabs Skole
Af Grå Borup-Nielsen

Ingrid Jespersen og H.S. Lynge
Af Vibeke Stybe

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter