Årbog 1984

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Interview med Stinus Nielsen
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Traditioner i norsk skolehistorisk forskning.
Af Knut Tveit

Dansk og tysk som undervisningssprog i Flensborg mellem de to slesvigske krige. Et forsøg med tosproget undervisning.
Af Bent Søndergaard

Skolegang i Århus omkring år 1900.
Af Flemming Sørensen

Forskoler på landet.
Af Karl Rønne

Skole og uddannelse i pressen
Af Ellen Nørgaard

ANMELDELSER

Grundtvig-jubilæet
Af K.E. Bugge

Skolehistorie på museerne
Af Nete Balslev Wingender

Nyt og noter