Årbog 1986

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Helge Larsen interviewes af Ellen Nørgaard

“Kvols-krigen”. En strid om aftenskoleundervisning og politik på landet ved århundredeskiftet
Af Morten Lund

Fra gejstligt til verdsligt tilsyn
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Matematikundervisningen i folkeskolen 1958-1975
Af Eva Rønn

Konfirmationsordningen af 1736. Konsekvenser for skolen og for befolkningens læse- og skrivefærdighed
Af Ingrid Markussen

En ny konfirmationsordning? Nogle perspektiver i 250-året for konfirmationens indførelse
Af Søren Lodberg Hvas

Athalia Schwartz’ forfatterskab
Af Adda Hilden

ANMELDELSER

Nyt og noter