Årbog 1970

Indholdsfortegnelse

Træk af handelsskolernes historie
Af Jens Lampe

Sangen mellem krigene – og dens forudsætninger i 1840erne
Af Karl Clausen

Sofus Høgsbros stillingtagen til dansk skolepolitik 1858-1882
Af Gunnar Andersen

Skolebogsbetænkningens historieafsnit. Dets tilblivelse og dets modtagelse
Af Ellen Nørgaard

Skole og samfund
Af Victor Rasmussen

ANMELDELSER

Nyt og noter