Årbog 1992

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Stinus 90 år

Politikeren bag programmerne – samtale med fhv. kulturminister Ole Vig Jensen (f. 1936)
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Johann Amos Comenius (1592-1670) – og hans forbindelse med Danmark-Norge. En skitse
Af Thyge Winther-Jensen

Varselsmænd skal kunne læse og skrive
Af Anna Thestrup

Om sangbogen”Danmark” og Carl Nielsen som skolesangbogsredaktør. Studier i en dansk skolesangbog 1923 og 1924
Af Henning Bro Rasmussen

Fremtidens gymnasium – set fra 1960
Af Knud Holch Andersen

Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter