Årbog 1993

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Bertel Haarder – undervisningsminister 1982-1993 – i samtale med Poul Dam og Vagn Skovgaard-Petersen

Skriften på væggen – samtale med Poul Gernes og Georg Jansen

Et halvt århundrede med undervisningsmidler
Af Torben Gregersen

I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden
Af Ove Pedersen

Det skiftende skoleår. Regler om skoleårets begyndelse
Af Lejf Degnbol

Den danske skole i Lund – et 50 års jubilæum
Af H.C. Helt

Inger Merete Nordentofts skoleforsøg på Katrinedalsskolen 1950-1958
Af Niels Rosendal Jensen

Dimissionstaler – en kilde til dannelsenshistorien. Georg Bruun: Det moderne Gymnasium (1909). Erik Lund: Studenter og realister af 1969.

Gymnasiets jubilæumsbøger – en del af skolehistoriens underskov
Af Harry Haue

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter