Årbog 1994

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Anne Marie Nørvig og forsøgsskolen. Samtale med Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen – og en tilføjelse af Ejvind Jensen

Rødding Højskole i Lunds tid – et kulturbillede
Af Mette Havsteen-Mikkelsen

Om Danemarks Kvide der lød en Sang. Skønlitterære tekstgengangere i folkeskolens læsebøger 1835-1899
Af Karen Vilhelmsen

“Når Altet gribes i det Nære.” Johs. V. Jensen, skolen og barnet
Af Erik Jensen

Åben-plan skoler – fortid og fremtid
Af Ebbe Kromann-Andersen

Fra bondedreng til landsbylærer – et levnedsløb belyst gennem dokumenter
Af Rudolf Lave

De tusind skolers land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i den 20. århundrede
Af Ole Rasmussen

Udviklingstendenser inden for erhvervsfaglige grunduddannelser
Af Peter Grünbaum

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter