Årbog 1991

Udkom også som festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen: “Skole dannelse samfund”

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Med C.D.F. Reventlow på “le grand tour” 1769-70
Af Claus Bjørn

Flere end Askov – højskoler i Ribe amt
Af Verner Bruhn

“Et Glimt af Paradisets Kyst”. Iagttagelser vedrørende Ingemanns skoletid 1800-1806
Af K.E. Bugge

Højskolernes dannelsesidealer i 1870erne – illustreret gennem sangbøgerne
Af Poul Dam

Rig/fattig og dreng/pige i børnenes skole. Træk af delingens historie i skolen
Af Lejf Degnbol

Veje til voksenlivet. Overvejelser vedrørende den konfirmerede ungdoms historie
Af Søren Ehlers

På jagt i en billedskat
Af Christian Glenstrup

Sækulariseringstendenser i islandsk almuedannelse i slutningen af 1800-tallet
Af Loftur Guttormsson

Afskeden med P. Munchs verdenshistorie. Udviklingen af et nyt dannelsesbegreb i gymnasiets historieundervisning 1958-75
Af Harry Haue

Filosofikum: Dansk dannelse mellem Madvig og Marx
Af Kristian Hvidt

Planer og virkeliggørelse – om oprettelse af en borgerskole i Køge 1808
Af Grethe Ilsøe

“Läser själva orden. Läser i book.” Barnens läsning i Bygdeå 1640 med några vidare utblickar
Af Egil Johansson

Hans Olrik – historiker og skolemand
Af Harald Jørgensen

Seminariets betydning for lokalsamfundet – hístorisk og aktuelt belyst
Af Tage Kampmann

Viden, fag og dannelse – nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn
Af Ingrid Markussen

Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt
Af Ingrid Nilsson og Håkan Andersson

Matematik og dannelse – spotlys på 1878
Af Gunhild Nissen

Soria Moria Slot, og vejen der hen til
Af Ellen Nørgaard

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22. Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling
Af Erik Nørr

Uddannelse – døtre og svigerdøtre. Nogle overvejelse over social stabilitet
Af Knud Prange

“De kom, så og lærte”. Fire danske pædagoger på besøg i USA før 1900
Af Hans Priemé

Skole og mindretal
Af Lorenz Rerup

Non scholae sed vitae. – en programerklæring for latinundervisningen ved Sorø Akademi
Af Karen Skovgaard-Petersen

Historiens plass i pedagogikkstudiet ved universitetet i Oslo
Af Knud Tveit

Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion
Af Christian Glenstrup