Årbog 1999

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Fhv. folketingsmand og højskoleforstander Poul Dam – i samtale med Lejf Degnbol og Vagn Skovgaard-Petersen, juli 1999

Barnets århundrede – i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole d. 30. august 1999
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Studenterhuens historie
Af Børge Riis Larsen og Christian Glenstrup

Nordmændenes Professor Higgins
Af Arne Juul

Landsbyskolen, der overlevede – på Vesterbro
Af Lars Bjørner

Skoleforsøg. Om vejen til Københavns forsøgsskole på Emdrupborg
Af Wilhelm Marckmann

Samfundsfag i læreruddannelsen
Af Andreas Frehr

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter