Årbog 1996

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Rektor Tom Plough Olsen – i samtale med Jørgen Egedal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen

De danske mindretalsskoler i Sydslesvig
Af Anni Bøgh Hattesen

Arkivet på Statens Pædagogiske Forsøgscenter
Af Jørgen Egedal Poulsen

Borgerskoleeksamen
Af Tage Kampmann

Lærerhøjskolen under 2. verdenskrig
Af Erik Jensen

Sønderjysk Studenterforening
Af Hans Priemé

Folkeskolen efter 1958
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter