Årbog 2017

51. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

– artiklerne i årbogen er nu tilgængelige som pdf.

Årbog 2017

Indholdsfortegnelse

Indledning

ARTIKLER

Et importeret begreb uden naturlige fjender? Professionsbegrebets rejse fra amerikansk sociologi til europæiske fagkampe*
Af Jesper Eckhardt Larsen

Da lærerplanlægningen spillede fallit. Lærerbehovsudvalget og den udbredte lærermangel i 1950’erne og 1960’erne*
Af Erik Nørr

I otakt med tiden? Lärarprofessionens ställning sett via lärarutbildningens utveckling i Sverige, 1962-2015
Af Johanna Ringarp og Karolina Parding

Dannelse eller ferie? Danske skolelæreres pædagogiske studie- og uddannelsesrejser 1919-1932
Af Christian Larsen

Symbolske praktikker og socialhistoriske dynamikker i velfærdsarbejdet med flygtninge og indvandrere
Af Trine Øland

Uddannelse til erhvervslærer inden for de tekniske uddannelsesområder
Af Henriette Duch og Karen E. Andreasen

OVERSIGTER

Dansk Skolemuseum 2009-2017 – delvist genoplevet i erindringen
Af Ning de Coninck-Smith og Jens Bennedsen

Her står vi – kan vi andet? Uddannelserne i folketingsåret 2016-2017
Af Signe Holm-Larsen

Bilag

Dansk Uddannelseshistorisk Årsbibliografi 2016
Ved Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2016
Af Else Hansen, formand

IKKE MED I DEN TRYKTE ÅRBOG. UDEN PEER REVIEW

Den kompetente flymekaniker. Kan en erhvervsuddannelse være lige så kompetencegivende som en professionsbachelor?
Af Wedell Christensen