Årbog 2006

Velfærdsstaten under pres?

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Mindeord. Skole- og uddannelseshistorikeren Vagn Skovgaard-Petersen (1931-2006)
Af Keld Grinder-Hansen og Erik Nørr

Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006
Af Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen

Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne
Af Susanne Viborg

Velferdsstat og utdanning i Norge – to sider av samme sak
Af Alfred Oftedal Telhaug

Utbildningspolitik och utbildningskoder. Förändringer i svensk utbildningspolitik
Af Ulf P. Lundgreen

Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken
Af Ida Juul

Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2005-2006
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen