Grundtvig og skolen

Konference den 13. april 2023 kl. 10-16
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, auditorium 4A.0.69

Deltagelse inklusiv kaffe og frokost er gratis. Dog kræves der tilmelding.

Uddannelseshistorie 2022
Uddannelseshistorie 2022

Program
10.00-10.15 Velkomst
10.15-11.00 Grundtvigianisme: Jes Fabricius Møller
11.00-11.45 Grundtvig og folkeskolen: Thorstein Balle
12.00-13.00 Frokost
13.00-13.30 Grundtvig og friskolen: Birte Fahnøe Lund m.fl.
13.30-14.00 Grundtvig og højskolen: Jonas Møller
14.00-14.30 Kaffe
14.30-15.00 Grundtvig og erhvervsskolen: Hans Henrik Hjermitslev
15.00-15.30 Grundtvig og gymnasieskolen: Harry Haue
15.30-15.50 Grundtvig og læreruddannelsen i dag: Rasmus Kolby Rahbek
15.50-16.00 Afsluttende bemærkninger

Hent program med abstract samt link til tilmelding her.

Generalforsamling i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Generalforsamling finder sted mandag 20.3.2023 kl. 16-17 på DPU, biblioteket, indgang A3.
Tuborgvej 164
2400 København NV


Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassereren aflægger regnskab

4) Fastsættelse af budget og kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant:

 • Ønsker genvalg som styrelsesmedlemmer: Christian Larsen og Jens Bennedsen.
 • Ønsker ikke genvalg som styrelsesmedlem: Erik Nørr, Karoline Baden Staffensen
 • Ønsker nyvalg som styrelsesmedlem: Maria Sofie Simonsen.
 • Ønsker nyvalg som suppleanter: Simon Holleufer
 • Ønsker genvalg som revisor: Signe Holm-Larsen
 • Ønsker genvalg som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være sekretæren (Christian Larsen, cla@sa.dk) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, dvs. 10. marts 2023.

***

Efter generalforsamlingen giver selskabet en orientering om årbog 2022 og den kommende årbog 2023.

Årbog 2022 fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Årbog nr. 56. fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie er lige på trapperne.

“Grundtvig og skolen” er tema for 56. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. Årbogen forventes at lande hos medlemmerne eller kan købes lige efter nytår.

Dette års Uddannelseshistorie er i anledning af 150-året for N.F.S. Grundtvigs død viet til et temanummer om Grundtvig og skolen. I en række videnskabelige artikler viser førende forskere, hvilken rolle Grundtvig og hans arvtagere spillede for udviklingen af de vigtigste skoleformer i Danmark fra midten af 1800-tallet til i dag.

Dette er den første samlede fremstilling af Grundtvigs betydning for det danske uddannelsessystem og bringer meget nyt til torvs inden for såvel Grundtvigforskningen som uddannelseshistorien.

Temanummeret bidrager desuden til debatten om, hvad der udmærker den grundtvigske pædagogik og det danske uddannelsessystem i fortid, nutid og fremtid og er således af interesse for såvel historikere som skolefolk.

Uddannelseshistorie 2022 består af disse artikler:

 • Indledning: Grundtvig og skolen af Hans Henrik Hjermitslev, Harry Haue & Christian Larsen
 • Grundtvig og folkeskolen af Thorstein Balle
 • Grundtvig og friskolen af Cecil Christensen, Birte Fahnøe Lund, Carsten Oxenvad & Lis Toelberg
 • Grundtvig og højskolen af Jonas Møller
 • Grundtvig og erhvervsskolen af Hans Henrik Hjermitslev
 • Grundtvig og gymnasiet af Harry Haue

UDEN FOR TEMA

 • At lære at ræsonnere– Danske eksamensbesvarelser fra studentereksamen 1915 af Anders Kruse Ljungdalh & Ane Qvortrup
 • Fund, kilder og formidling i Jonstrupsamlingen af Signe Holm-Larsen

Desuden indeholder årbogen som altid årsoversigten over begivenheder, reformer og politiske tiltag inden for uddannelsesområdet i folketingsåret 2021/22. Årbogen rummer også en oversigt over ny uddannelseshistorisk litteratur i 2021.

Anmeldereksemplarer kan rekvireres hos Jens Bennedsen (jebe@kb.dk).

Yderligere information kan fås hos redaktørerne Hans Henrik Hjermitslev (hhhj@ucsyd.dk / 7266 5652), Harry Haue (harryhaue05@gamil.com) og Christian Larsen (cla@sa.dk).

Hjemmesiden er opdateret med nyt materiale

Uddannelseshistorie.dk er nu blevet opdateret:

Årgang 2021 kan læses i digital form (kun adgang for medlemmer).

Årgang 2020 er flyttet uden for betalingsmuren og kan læses gratis og digitalt. Alle artikler m.v. 1967-2020 kan tilgås gratis i digital form.

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi er opdateret med 2020-udgivelserne. Bibliografien har nu næsten 12.000 poster om såvel national som lokal skole- og uddannelseshistorie udgivet i perioden 1948-2020.