Generalforsamling i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Sæt kryds i kalenderen

Generalforsamling finder sted mandag 20.3.2023 kl. 16-17 på DPU.
Tuborgvej 164
2400 København NV


Dagsorden og nærmere information følger senere.