Generalforsamling i Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Generalforsamling finder sted mandag 20.3.2023 kl. 16-17 på DPU, biblioteket, indgang A3.
Tuborgvej 164
2400 København NV


Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassereren aflægger regnskab

4) Fastsættelse af budget og kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant:

  • Ønsker genvalg som styrelsesmedlemmer: Christian Larsen og Jens Bennedsen.
  • Ønsker ikke genvalg som styrelsesmedlem: Erik Nørr, Karoline Baden Staffensen
  • Ønsker nyvalg som styrelsesmedlem: Maria Sofie Simonsen.
  • Ønsker nyvalg som suppleanter: Simon Holleufer
  • Ønsker genvalg som revisor: Signe Holm-Larsen
  • Ønsker genvalg som revisorsuppleant: Søren K. Lauridsen

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være sekretæren (Christian Larsen, cla@sa.dk) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, dvs. 10. marts 2023.

***

Efter generalforsamlingen giver selskabet en orientering om årbog 2022 og den kommende årbog 2023.