Årbog 2022 fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Årbog nr. 56. fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie er lige på trapperne.

“Grundtvig og skolen” er tema for 56. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie. Årbogen forventes at lande hos medlemmerne eller kan købes lige efter nytår.

Dette års Uddannelseshistorie er i anledning af 150-året for N.F.S. Grundtvigs død viet til et temanummer om Grundtvig og skolen. I en række videnskabelige artikler viser førende forskere, hvilken rolle Grundtvig og hans arvtagere spillede for udviklingen af de vigtigste skoleformer i Danmark fra midten af 1800-tallet til i dag.

Dette er den første samlede fremstilling af Grundtvigs betydning for det danske uddannelsessystem og bringer meget nyt til torvs inden for såvel Grundtvigforskningen som uddannelseshistorien.

Temanummeret bidrager desuden til debatten om, hvad der udmærker den grundtvigske pædagogik og det danske uddannelsessystem i fortid, nutid og fremtid og er således af interesse for såvel historikere som skolefolk.

Uddannelseshistorie 2022 består af disse artikler:

  • Indledning: Grundtvig og skolen af Hans Henrik Hjermitslev, Harry Haue & Christian Larsen
  • Grundtvig og folkeskolen af Thorstein Balle
  • Grundtvig og friskolen af Cecil Christensen, Birte Fahnøe Lund, Carsten Oxenvad & Lis Toelberg
  • Grundtvig og højskolen af Jonas Møller
  • Grundtvig og erhvervsskolen af Hans Henrik Hjermitslev
  • Grundtvig og gymnasiet af Harry Haue

UDEN FOR TEMA

  • At lære at ræsonnere– Danske eksamensbesvarelser fra studentereksamen 1915 af Anders Kruse Ljungdalh & Ane Qvortrup
  • Fund, kilder og formidling i Jonstrupsamlingen af Signe Holm-Larsen

Desuden indeholder årbogen som altid årsoversigten over begivenheder, reformer og politiske tiltag inden for uddannelsesområdet i folketingsåret 2021/22. Årbogen rummer også en oversigt over ny uddannelseshistorisk litteratur i 2021.

Anmeldereksemplarer kan rekvireres hos Jens Bennedsen (jebe@kb.dk).

Yderligere information kan fås hos redaktørerne Hans Henrik Hjermitslev (hhhj@ucsyd.dk / 7266 5652), Harry Haue (harryhaue05@gamil.com) og Christian Larsen (cla@sa.dk).