Årbog 2001

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Vicedirektør Erik Tøttrup i samtale med Jørgen Egedal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen

Striden om en ny profession. Tilblivelsen af lærerstandens faglige bevidsthed
Af Erik Stig Jørgensen

“stå mål med” – om det offentliges krav til indholdet af den private børneundervisning 1814-2001
Af Thorstein Balle

Latinskolereduktionen 1740
Af Carl E. Jørgensen

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen (1899-1956)
Af Børge Riis Larsen

Strøtanker over en status. Fra DLH til DPU
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Tale i Virum
Af Jørgen Zeeberg

Skolen i årets løb
Af Signe Holm-Larsen

Dansk Skolemuseum
Af Keld Grinder-Hansen

ANMELDELSER

Nyt og noter