Årbog 1995

Indholdsfortegnelse

Dimissionstale i Maribo 1944
Af Sigurd Højby

Tysk pige i dansk skole under krigen
Af Ellen Jacobsen

De tyske mindretalsskolers udvikling
Af Günter Weitling

Skoler for et politisk mindretal
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Et latinskoleforsøg for 200 år siden
Af Paul G. Lange

Lilleskolen – drøm og realitet
Af Kaj Himmelstrup

Faglærereksamen
Af Tage Kampmann

Gymnasielæreren i litteraturen
Af Børge Riis Larsen

En kildekritisk note
Af Poul Dam

ANMELDELSER