Årbog 2019

Fra få til mange
– det 20 århundredes uddannelseseksplosion

53. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Er du medlem af uddannelseshistorisk forening? Så kan du downloade artiklerne fra årgang 2019 ved at logge ind på den lukkede del af uddannelseshistorie.dk

Indholdsfortegnelse

Forord

ARTIKLER

fagfællebedømte artikler er markeret med *

Uddannelsessystemernes ekspansion i det 20. århundrede
– en oversigt over årsagsdiskussionen

Af Jesper Eckhardt Larsen og Christian Larsen

Vejen til obligatorisk 8. og 9. skoleår*
– ideerne og konteksten bag oprettelsen af Statens Pædagogiske Forsøgscenter

Af Karen Egedal Andreasen og Christian Ydesen

Skolelærernes historiske u-samtidigheder*
– lærerne som bondestandens organiske intellektuelle i mødet med uddannelseseksplosionen. Danmark og Norge i nordisk og europæisk perspektiv

Af Jesper Eckhardt Larsen

Det skæve gymnasium*
– geografiske skævheder i hovedstadsmetropolens gymnasietilbud i det 20. århundrede

Af Henning Bro

Kunnskapsvekst under streken gjennom femti år*
– høyere utdanning i Norden utenfor universitetssektoren

Af Harald Jarning

UDEN FOR TEMA

Duborg-Skolen mellem tradition og opbrud*
Af Morten Meissner

ÅRETS OVERSIGTER

Reformtræthed, regeringsskifte og retfærdig retning?
– uddannelserne i folketingsåret 2018-19

Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2018
Ved Christian Larsen

ANMELDELSER

Årsberetning for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2019
Af Jesper Eckhardt Larsen, formand