Årbog 2008

Ånden fra ’68

Indholdsfortegnelse

Forord

‘68 og folkeskolens forandring
Af Ellen Nørgaard

Progressive pædagogikformer 1970-2005 – mere et barn af velfærdsstat end af “1968″
Af Trine Øland

Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv
Af Susanne Wiborg

Forsøgsgymnasierne – barn af 1968?
Af Christian Larsen

Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og 1973
Af Ernst Goldschmidt

Styrelsesloven: Den glemte alliance
Af Else Hansen

Blandt munkemarxister og kapitallogikere
Af John V. Jensen

Positivismestriden og studentopprøret i norsk pedagogikk
Af Kim Helsvig

Fra galskab til frugtbar dialog
Af Bertel Haarder

Der var brug for 68. Og det er der måske stadig?
Af Marianne Jelved

Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter 1968
Af Thyge Winther-Jensen

Studenteroprøret 1968 – er der noget at fejre?
Af Erik Jørgen Hansen

Fusioner og privatiseringstendenser – Uddannelserne i folketingsåret 2007-2008
Af Signe Holm-Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie
Af Keld Grinder-Hansen