Årbog 1987

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Ritt Bjerregaard i samtale med Harry Haue

Undervisningsministeriet som arbejdsplads i historisk strejflys
Af Verner Hammer

Det moderne gymnasium – pædagogik og bygninger
Af Ole Jellingsø

Den første handelsundervisning
Af Flemming Lind Hansen

Pædagogisk innovation – fra metode til praksis
Af Jesper Florander

Håndarbejde – et pigefag i drengeskolen
Af Minna Kragelund

“Tegning” på Metropolitanskolen i 50’erne – En erindringsskitse
Af Steen Ove Christensen

Folkeskolens ældste bygninger
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Skolen i årets løb
Af M. Blaksteen

ANMELDELSER

Nyt og noter