Årbog 1976

Indholdsfortegnelse

Ti år
Af Vagn Skovgaard-Petersen

Systemskiftet i den højere skole. Om Vagn Skovgaard-Petersens doktorafhandling “Dannelse og demokrati”
Af Roar Skovmand

Kilder til friskolernes historie
Af Eilif Frank

Historie – kundskabsfag eller åndsfag?
Af Lise Togeby

Til læseprøve på Pederstrup Slot i 1906
Af Ellen Christensen

På vej til højskole og valgmenighed
Af Lars Hansen

Skolen og samfundet
Af Gunhild Nissen

ANMELDELSER

Nyt og noter