Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004

Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi

Selskabet udgav i 2005 “Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004” ved Christian Larsen. Der var tale om en samlet uddannelseshistorisk bibliografi, der dækkede perioden fra 1948 (hvor den nationale historiske bibliografi ophører) og til og med 2004.

Siden 2005 er der kommet en række nye uddannelseshistoriske bøger, afhandlinger og artikler. Selskabet udgiver derfor en opdateret, digital udgave af bibliografien, som dækker alle udgivelser om dansk uddannelseshistorie i perioden 1948-2009. Den opdaterede bibliografi har over 10.600 poster.

Læs indledning og søg i de enkelte kapitler:

Indledning og indholdsfortegnelse

1. Hjælpemidler

2. Børn og unge

3. Uddannelsessystemet

4. Undervisningsfag

5. Lovgivning og forvaltning. Undervisningsministeriet

6. Folkeskolen og andre børneskoler. Enkelte lokaliteters skolehistorie. Enkelte folke- og friskolers historie

7. Specialundervisning

8. Efterskolen

9. Ungdomsskolen

10. Gymnasiale uddannelser

11. Erhvervsuddannelser

12. Pædagogiske uddannelser

13. Social- og sundhedsuddannelser

14. Landbrugs- og forstuddannelser

15. Husholdning, håndgerning og håndarbejde

16. Kunstneriske uddannelser

17. Andre uddannelser

18. Universitetsuddannelser. Studenterforhold

19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning

20. Musikhistorie. Højskolesangbogen

21. Gymnastik og idræt

22. Lærere og pædagoger som gruppe

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v.

24. Erindringer om skole og uddannelse

25. Færøerne. Grønland. Sverige